Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 เหตุสาธารณภัย แจ้งงานป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ 056-000544 บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
โครงการพัฒนาสตรี/แม่บ้าน ตำบลวัดไทร ประจำปี 2559  
 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ได้จัดโครงการพัฒนาสตรี/แม่บ้าน ตำบลวัดไทร ประจำปี 2559 ขึ้น ในวันที่ 26-27 มกราคม 2559 ณ จังหวัดตากและจังหวัดลำพูน
เพื่อส่งเสริม ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี  เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ ให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ เพื่อฝึกตนเองให้มีความรู้ความสามารถ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี และเพื่อส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพในตำบลวัดไทร พัฒนาอาชีพให้กลุ่มสตรีเป็นต้นแบบในการพัฒนาสตรีกลุ่มอื่นต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.พ. 2559 เวลา 12.19 น. โดย คุณ กนกพร เกียรติพิริยะ

ผู้เข้าชม 157 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย