Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 เหตุสาธารณภัย แจ้งงานป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ 056-000544 บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 
ดูรายละเอียอในประกาศ
 
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 2 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ประจำปีการศึกษา 2559  
 

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์  มีความประสงค์จะรับเด็กเล็กเพื่อเพื่อพัฒนาความพร้อม ณ      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 2 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕9  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.พ. 2559 เวลา 16.15 น. โดย คุณ วันทนา คล้ายทิม

ผู้เข้าชม 213 ท่าน