Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 เหตุสาธารณภัย แจ้งงานป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ 056-000544 บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 
รายละเอียดการคัดเลือกฯ
 
ขอเชิญร่วมส่งแม่ดีเด่นประจำหมู่บ้าน ปี 2555 (รางวัลหมู่ละ 1 คน)  
หลักเกณฑ์แม่ดีเด่น
ใบสมัครแม่ดีเด่น
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ได้กำหนดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา                 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 โดยได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลให้แก่แม่ดีเด่นประจำหมู่บ้าน                     ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเสนอชื่อแม่ดีเด่นประจำหมู่บ้าน ตามหลักเกณฑ์ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์กำหนด หมู่บ้านละ 1 คน เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็น ผู้พิจารณาคัดเลือกกันเอง มีรางวัลเป็นโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องและเผยแพร่ เกียรติคุณ เป็นแบบฉบับที่ดีต่อสาธารณชน ผู้สนใจขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ ณ ที่ทำการกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ของหมู่ที่ตนเองมีชื่อในทะเบียนบ้านนั้น หรือดาวน์โหลดเอกสารทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ www.watsai.go.th

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ค. 2555 เวลา 10.38 น. โดย คุณ สุดารัตน์ อรัญนะภูมิ

ผู้เข้าชม 1312 ท่าน