Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 เหตุสาธารณภัย แจ้งงานป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ 056-000544 บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 
ดูรายละเอียดตามประกาศ
 
ประกาศใช้แผน 3 ปี (2556-2558)  
บทที่ 1-6
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์        กำหนดการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน   เพื่อสำรวจปัญหา ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาฯ  เพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) ผู้สนใจอูรายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2555 เวลา 13.00 น. โดย คุณ สุดารัตน์ อรัญนะภูมิ

ผู้เข้าชม 554 ท่าน