Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 เหตุสาธารณภัย แจ้งงานป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ 056-000544 บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านตำบลวัดไทรย์
 
โครงการฝึกอบรลูกเสือชาวบ้านตำบลวัดไทรย์ ปี 2555  
ฟังบรรยายการฝึกอบรม
แยกหมู่สี
ด่านผูกเงื่อนกากบาท
เล่นรอบกองไฟ
การแสดงประเพณีวัฒนธรรมไทย
การแสดงรอบกองไฟ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ได้จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน อาสาสมัครตำรวจบ้าน ต้านยาเสพติดตำบลวัดไทรย์ ประจำปี 2555 ในระหว่างวันที่21-25 สิงหาคม 2555 ณ วัดบ้านแก่ง ต.บ้านแก่ง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 100 คน ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้จัดฝึกอบรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร เนื่องในวโรกาศที่ทรงพระชนมายุครบ 60 พรรษา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
และให้มีจิตสำนึกห่างไกลยาเสพติด บัดนี้ โครงการดังกล่าวสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอขอบคุณคณะวิทยากร ผู้เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนที่เสียสละเวลาเข้าร่วมฝึกอบรมครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ส.ค. 2555 เวลา 08.38 น. โดย คุณ สุดารัตน์ อรัญนะภูมิ

ผู้เข้าชม 580 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย