หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กรมบัญชีกลาง เป็นผู้ดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ที่รับเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้กับผู้รับเบี้ยโดยตรง ภายในวันที่ 10 ของเดือน เร่ิมเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 เชื่อมต่อ ซอย 2 หมู่บ้านฟิชชิ่งปาร์ค หมู่ที่ 13 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2563 ]ซื้อหน้ากากอนามัยจากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของ ศพด.เอื้ออาทร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2563 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 สายบ้านนายจันทร์ ภู่ทิพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2563 ]ซื้อถังขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]ซื้อแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมคันคลองโพธิ์ ตั้งแต่ ทรบ.เนินกว้าว หมู่ที่ 11 เชื่อมต่อ ทรบ.คลองโพธิ์ หมู่ที่ 13 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมคันคลองโพธิ์ ตั้งแต่ ทรบ.เนินกว้าว หมู่ที่ 11 เชื่อมต่อ ทรบ.คลองโพธิ์ หมู่ที่ 13 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 13 บริเวณเฟส 2 ซอย 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 มี.ค. 2563 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ม.15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 56