หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2561
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก พร้อมเครนและกระเช้า ทะเบียน 83-6024 นว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]ทำเอกสารแผ่นพับโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]ซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย(ทรายอะเบท)และน้ำยาพ่นยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บย 5229 นว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]จ้างเติมน้ำยาอัดแรงดันถังเคมีดับเพลิง(งานปัองกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถกระเช้า กองช่าง) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๓๖๑ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-8373 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30