หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ โรงสูบน้ำ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]ซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้สตาร์ทติดเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก พร้อมเครนและกระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องสำรองไฟ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 หมู่บ้านฟิชชิ่งปาร์ค ซอย 1 แยก 3,4 กว้าง 6 เมตร ยาว 452 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,647 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักยาวไม่น้อยกว่า 456 เมตร และท่อขนาด 1 เมตร พร้อมบ่อพักยาวไม่น้อยกว่า 16 เมตร และดาด คสล.หน้าท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 หมู่บ้านฟิชชิ่งปาร์ค ซอย 1 แยก 3,4 กว้าง 6 เมตร ยาว 452 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,647 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักยาวไม่น้อยกว่า 456 เมตร และท่อขนาด 1 เมตร พร้อมบ่อพักยาวไม่น้อยกว่า 16 เมตร และดาด คสล.หน้าท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ซอยบ้านนายหน่วง ฉวีไทย พร้อมก่อสร้างถนน คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 พ.ค. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (บริเวณกองช่าง 2 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23