หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กรมบัญชีกลาง เป็นผู้ดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ที่รับเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้กับผู้รับเบี้ยโดยตรง ภายในวันที่ 10 ของเดือน เร่ิมเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผจ 731 นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 5 จากซอย AIS แยกซอย 2 ถึงบ้านนางนิสภรณ์ ธำรงค์วัฒนกุล ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 662 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ม.ค. 2563 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4726 นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ (งานบริหารการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาของเล่นส่งเสริมพัฒนาการทางกาย ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-4534 นว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]ซื้อซื้อดอกลำโพง จำนวน 4 ดอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 51