หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กำหนดการแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม 0-5638-3084
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 พ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ชนิดถุง ช่วงเดือน ธ.ค.62 - 31 มี.ค.63 และ ชนิดกล่อง ปิดเทอม ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.63 - 15 พ.ค.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 พ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 บริเวณคลองมะตูม ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 พ.ย. 2562 ]ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีพร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 11 ตั้งแต่สายท่อตาเฟ้อถึงบ้านนางแพ แก้วมา ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ก่อสร้างกำแพงคสล.หน้าท่อ ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองตาขุย หมู่ที่ 11 ก่อสร้างถนน คสล.ตั้งแต่บ้านนายสมพงษ์ รู้รัก เชื่อมถนนสายบ้านเนินกว้าว-เนินโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5 ซอย AIS ซอย 1 บ้านนางชูใจ ลูกอินทร์ วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักยาวไม่น้อยกว่า 101 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 11 ตั้งแต่สายท่อตาเฟ้อถึงบ้านนางแพ แก้วมา ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ก่อสร้างกำแพงคสล.หน้าท่อ ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ย. 2562 ]ซื้อคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 43