หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์
 
 
 
ข่าวสาร
 

ดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ
 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรี อบต.วัดไทรย์ ประจำปี 2561  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกคนดีศรี อบต.วัดไทรย์ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อสรรหาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ที่มีจรรยาบรรณดีงาม มีผลงานดีเด่น ยึดมั่นในคุณธรรมศีลธรรมอันดี ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อุทิศตน และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีมนุษยสัมพันธ์อันดี มีน้ำใจเอื้ออาทร และเป็นแบบอย่างที่ดีงาม
2. เพื่อยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญกำลังใจและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นแรงบันดาลใจให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ทุกระดับมีความเชื่อมั่นศรัทธาในการทำความดี ยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนและสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และประชาชนเป็นอย่างดี  

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ส.ค. 2561 เวลา 11.12 น. โดย คุณ วันทนา คล้ายทิม

ผู้เข้าชม 302 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 056-383-084-5 โทรสาร : 056-383-084
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์
จำนวนผู้เข้าชม 4,275,425 เริ่มนับ 1 เม.ย. 2550 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-9667
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10