หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2561
 
ดูรายละเอียดในประกาศ
 
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลวัดไทรย์ ได้ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน            จ้างตามภารกิจ ในตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศรับสมัครขององค์การบริหารส่วนตําบลวัดไทรย์  ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 โดยได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม2561 และดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2561 นั้น

องค์การบริหารส่วนตําบลวัดไทรย์  จึงประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรรายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ต.ค. 2561 เวลา 16.15 น. โดย คุณ วันทนา คล้ายทิม

ผู้เข้าชม 101 ท่าน