หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
 กำหนดการแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม 0-5638-3084
 
อบต.วัดไทรย์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (
 
อบต.วัดไทรย์จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชั่่นสากล (ประเทศไทย)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 อบต.วัดไทรย์ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครสวรรค์ ขึ้น โดยนางเฉลา ผกาแก้ว นายก อบต.วัดไทรย์ ได้กล่าวนำประกาศเจตนารมในการ ต่อต้านการทุจริตของ อบต.วัดไทรย์ โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 15.05 น. โดย คุณ วันทนา คล้ายทิม

ผู้เข้าชม 240 ท่าน