หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กำหนดการแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม 0-5638-3084
 

 
โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น  
 

วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ได้จัดทำโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางม่วง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร 2 และได้นำผู้ปกครองและเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ทั้ง 2 แห่ง ศึกษาและทำกิจกรรมร่วมกันนอกห้องเรียน ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.พ. 2562 เวลา 11.00 น. โดย คุณ วันทนา คล้ายทิม

ผู้เข้าชม 228 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย