หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
 กำหนดการแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม 0-5638-3084
 
 
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน  
 

วันที่ 24 พ.ค.62 เวลา 07.30 น.  นางเฉลา ผกาแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ นำจิตอาสาและประชาชนตำบลวัดไทรย์ เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ได้สนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม พร้อมจัดเตรียมเครื่องมือการพัฒนา ได้แก่ จอบ เสียม บุ้งกี้ คราด เลื่อยยนต์ เครื่องตัดหญ้า ไม้กวาด และถุงดำ ให้กับประชาชนจิตอาสาที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ คลองส่งน้ำบ้านวังเลา – บ้านหินกลิ้ง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ขอขอบคุณจิตอาสาและประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 15.17 น. โดย คุณ วันทนา คล้ายทิม

ผู้เข้าชม 98 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย