หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
 กำหนดการแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม 0-5638-3084
 
ดูรายละเอียด
 
การแสดงสถานะการดำรงชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ขอประชาสัมพันธ์การแสดงสถานะการดำรงชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
การแสดงสถานะการดำรงชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ
1. ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุที่จะมาแสดงสถานะการดำรงชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเตรียมหลักฐาน ดังนี้
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. ทะเบียนบ้านตัวจริง
2. ผู้พิการ
ผู้พิการที่จะมาแสดงสถานะการดำรงชีวิตของผู้รับเบี้ยความพิการ ต้องเตรียมหลักฐาน ดังนี้
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. บัตรประจำตัวผู้พิการตัวจริง
3. ทะเบียนบ้านตัวจริง
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาแสดงสถานะการดำรงชีวิต ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยการตรวจสอบจากทะเบียนราษฎรให้แก่ประชาชน
หมายเหตุ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ จะไม่รับแสดงสถานะการดำรงชีวิตแทนกัน และจะไม่รับมอบอำนาจในการแสดงสถานะการดำรงชีวิตแทน
สถานที่รับแสดงตัวตน
1. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
2. ณ สถานที่จ่ายเงินรับเบี้ยยังชีพตามหมู่บ้าน วันที่ 3 กันยายน 2562
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับนายกริช  เกียรติญาณ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5638-3084

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ส.ค. 2562 เวลา 09.43 น. โดย คุณ วันทนา คล้ายทิม

ผู้เข้าชม 26 ท่าน