หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
 กำหนดการแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม 0-5638-3084
 
ดูประกาศ
 
กำหนดวันเวลาและสถานที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ในวันที่ 3 ของทุกเดือน และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ จึงขอแจ้งกำหนดสถานที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ รายละเอียดปรากฎตามประกาศ

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ย. 2562 เวลา 10.45 น. โดย คุณ วันทนา คล้ายทิม

ผู้เข้าชม 18 ท่าน