หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กำหนดการแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม 0-5638-3084
 

 
ประชุมเชิงบูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลวัดไทรย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562  
 

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้ตรวจติดตามโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลในพื้นที่ตำบลวัดไทรย์ โดยได้ให้เกียรติ เข้าร่วมประชุมเชิงบูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลวัดไทรย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นำตำบลวัดไทรย์ (กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภา อบต.วัดไทรย์) เพื่อชี้แจงข้อสั่งการ นโยบาย และติดตามโครงการเร่งด่วนของทางรัฐบาล องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ขอขอบคุณท่าน ตลอดจนผู้นำทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 13.04 น. โดย คุณ วันทนา คล้ายทิม

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย