หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กำหนดการแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม 0-5638-3084
 

 
พัฒนาและเตรียมความพร้อม โรงสูบน้ำคลองมะตูมหมู่ 2  
 

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายชาญชัย อรัญนะภูมิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ พร้อมด้วย ร.ต.ต.พงษ์สุทธิ์ โมราสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ ตัดหญ้า และเตรียมความพร้อม โรงสูบน้ำคลองมะตูมหมู่ 2 เพื่อช่วยเหลือประชาชนตำบลวัดไทรย์ด้านแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภค

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ต.ค. 2562 เวลา 15.15 น. โดย คุณ วันทนา คล้ายทิม

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย