หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กำหนดการแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม 0-5638-3084
 

 
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562  
ประกาศและใบสมัคร
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ได้กำหนดจัดการประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทงโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00–22.00น. ณ วัดหาดทรายงาม ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
ภายในงานมีการแสดงบนเวที ประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทง และมีเงินรางวัล ขอเชิญทุกท่านร่วมเทียวงานลอยกระทง ณ วัดหาดทรายงาม ตามกำหนดการดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ต.ค. 2562 เวลา 10.59 น. โดย คุณ วันทนา คล้ายทิม

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย