หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กรมบัญชีกลาง เป็นผู้ดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ที่รับเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้กับผู้รับเบี้ยโดยตรง ภายในวันที่ 10 ของเดือน เร่ิมเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์  28 ม.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว(กองคลัง) เดือนมกราคม 2563   24 ม.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี พ.ศ. 2563  24 ม.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงาน อบต.วัดไทรย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  21 ม.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  13 ธ.ค. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2562  13 ธ.ค. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  3 ธ.ค. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมเชิงบูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลวัดไทรย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  8 พ.ย. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562  31 ต.ค. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   พัฒนาและเตรียมความพร้อม โรงสูบน้ำคลองมะตูมหมู่ 2  30 ต.ค. 2562 28
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 40