หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กรมบัญชีกลาง เป็นผู้ดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ที่รับเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้กับผู้รับเบี้ยโดยตรง ภายในวันที่ 10 ของเดือน เร่ิมเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
 
  หมวดข่าว :กองทุนหลักประกันสุขภาพ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หลักประกันสุขภาพ   ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน สปสช.อบต.วัดไทรย์ ประจำปี 2562  31 ม.ค. 2562 111
หลักประกันสุขภาพ   ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ครั้งที่ 4/2558   22 ส.ค. 2558 289
หลักประกันสุขภาพ   โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2558  31 ก.ค. 2558 376
หลักประกันสุขภาพ   ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ครั้งที่3/2558   29 มิ.ย. 2558 315
หลักประกันสุขภาพ   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการกองทุน ประจำปี 2558  28 พ.ค. 2558 395
หลักประกันสุขภาพ   อนุมัติโครงการ จำนวน 1 โครงการ  12 ก.ย. 2557 1109
หลักประกันสุขภาพ   อนุมัติโครงการ จำนวน 2 โครงการ  12 ก.ย. 2557 433
หลักประกันสุขภาพ   อนุมัติโครงการ จำนวน 1 โครงการ  7 ก.ค. 2557 391
หลักประกันสุขภาพ   อนุมัติโครงการ จำนวน 3 โครงการ  6 ก.ค. 2557 498
หลักประกันสุขภาพ   อนุมัติโครงการ จำนวน 3 โครงการ  6 ก.ค. 2557 480
  (1)     2      3