หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2561
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.โกรกพระ      25 มิ.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลาดยาว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯขนาด1.20*2.50เมตรจำนวน1ป้ายตามโครงการอบรมเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน   25 มิ.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ย่านมัทรี   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด)   25 มิ.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลาดยาว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวันจำนวน200คนจำนวน1มื้อและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน200คนจำนวน2มื้อ ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุตำบลลาดยาวประจำปี2562   25 มิ.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว   การดำเนินงานด้านการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน   25 มิ.ย. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลาดยาว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรมฯตามโครงการการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพด้านอาหารและขนม ของ อบต.ลาดยาว   25 มิ.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลาดยาว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯขนาด1.20*2.50เมตรจำนวน1ป้ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านอาหารและขนม ของ อบต.ลาดยาว   25 มิ.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลาดยาว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมฯตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านอาหารและขนม ของ อบต.ลาดยาว   25 มิ.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลาดยาว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมได้แก่กระเป๋าใส่เอกสารจำนวน40 ใบ ปากกาลูกลื่นจำนวน40ด้ามตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านอาหารและขนมของ อบต.ลาดยาว   25 มิ.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลาดยาว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯขนาด1.20*2.50เมตรจำนวน1ป้ายตามโครงการอบรมเยาวชนป้องกันนและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน   25 มิ.ย. 2562 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 4738/td>