หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กำหนดการแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม 0-5638-3084
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี      21 พ.ย. 2562 0
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนมาก ที่ นว 0023.16/ว 4395 เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563   21 พ.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขาชายธง   ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   21 พ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขาชายธง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง เรื่อง ผลการสอบพนักงานจ้าง   21 พ.ย. 2562 12
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลาดยาว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน4รายการเพื่อใช้ในโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหมู่ที่2บ้านคลองสาลี   21 พ.ย. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลาดยาว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขนาด20*30นิ้วพร้อมกรอบหลุยส์สีทองจำนวน1รูป   21 พ.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นครสวรรค์ออก   อบต.นครสวรรค์ออก เปิดลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2564   21 พ.ย. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ๊นเตอร์กองช่าง)   21 พ.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.เขาชายธง   พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562   21 พ.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.นครสวรรค์ออก   กิจกรรมการทำกระทงในโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง   21 พ.ย. 2562 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 5449/td>