หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
ข่าวสาร
ระเบียบ
แผน
สนทนา
ติดต่อ อบต.
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5

 
 

 กำหนดการแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม 0-5638-3084
 
 
 
  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและถ่านแปรรูป
 
ราคา : ติดต่อโดยตรง บาท
 
ผลิตโดย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 
จำนวนผู้เข้าชม : 893 ท่าน
 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและถ่านแปรรูป
 
 
  ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
 
ราคา : ติดต่อโดยตรง บาท
 
ผลิตโดย : กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
 
จำนวนผู้เข้าชม : 416 ท่าน
 
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
 
 
  ข้าวเกรียบเห็ด
 
ราคา : ติดต่อโดยตรง บาท
 
ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารแม่บ้านบางม่วง
 
จำนวนผู้เข้าชม : 791 ท่าน
 
ข้าวเกรียบเห็ด
 
  (1)