หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กำหนดการแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม 0-5638-3084
 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและถ่านแปรรูป  (จังหวัด นครสวรรค์)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและถ่านแปรรูป
 
คำโฆษณา :
 
ประเภท OTOP :
 
รายละเอียด : ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและถ่านแปรรูป ของ ป้าสำอาง รัชฏาศรี เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักของชาวบ้านเป็นอย่างดี มีหลากหลายให้เลือกใช้สอย
 
ราคา : ติดต่อโดยตรง บาท
 
ผลิตโดย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 
ติดต่อ : ป้าสำอาง รัชฏาศรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรและถ่านแปรรูป 33/1 หมู่ที่ 2 ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-355386 , 087-2091047
 
ผู้เข้าชม 915 ท่าน