หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วัดไทรย์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
“ วัดไทรย์น่าอยู่ เคียงคู่เมืองทันสมัย
บริการสาธารณะฉับไว ส่งเสริมสุขอนามัยอย่างยั่งยืน ”
 
ยุทธศาสตร์
 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 
กลยุทธ์
 

พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง

พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค

ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาน

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

ส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

ส่งเสริมให้เด็กและประชาชนได้ออกกำลังกายและสารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ

ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ส่งเสริมการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน

เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิดในชุมชน

รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ละ เลิก และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติดให้คืนสู่สังคมในสภาพปกติ
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล วัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 056-383-084-5 โทรสาร : 056-383-084
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบล วัดไทรย์
จำนวนผู้เข้าชม 20,867,304 เริ่มนับ 1 เม.ย. 2550 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-258-0945
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10