หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กำหนดการแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม 0-5638-3084
 
 
สอบถาม
 

        มีบ้านอยู่NSC ซื้อที่เพิ่มข้างบ้าน อยากสร้างบ้านชั้นเดียว1ห้องนอน ขนาด10ตรม แยกออกจากตัวบ้านใหญ่(ไม่ใช่ต่อเติม)ต้องขออนุญาตอบต ไหมครับ


เขียนโดย   คุณ Vt

วันที่ 2 มิ.ย. 2556 เวลา 11.02 น. [ IP : 182.53.197.64 ]  
 

     ต้องขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
เอกสารที่ยื่น
แบบก่อสร้าง จำนวน 5 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต  (รับรองสำเนา)
บัตรประจำตัวประชาชนผู้ขออนุญาต (รับรองสำเนา)
  โฉนดที่ดิน   (รับรองสำเนา)
  ยื่นเอกสารหลักฐานที่ กองช่าง อบต.วัดไทรย์            

เขียนโดย   คุณ ช่างโยธา

วันที่ 3 มิ.ย. 2556 เวลา 13.03 น. [ IP : 182.53.170.128 ]  
 

                      การสร้างโรงรถ 2คัน ในที่ว่างข้างบ้านต้องสร้าง * * * งตัวบ้านกี่เมตรครับ และต้องขออนุญาตหรือไม่ครับ

เขียนโดย   คุณ ธราธร

วันที่ 4 มิ.ย. 2556 เวลา 03.16 น. [ IP : 182.53.165.143 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)