หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กำหนดการแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม 0-5638-3084
 
 
รายงานตัวผู้สูงอายุ
 

        อยากทราบว่าผู้สูงอายุต้องไปรายงานตัวเพื่อรับเบี้ยเลี้ยงชีพ ปีงบประมาณ2560รึเปล่าค่ะ  ถ้ารายงานตัวเมื่อไหร่ค่ะ            

เขียนโดย   คุณ NAN

วันที่ 9 ส.ค. 2559 เวลา 20.59 น. [ IP : 1.47.199.203 ]  
 

       ผู้สูงอายุสามารถมาแสดงการดำรงชีวิตอยู่ได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ได้ตั้งแต่เดือนกันยายน - ตุลาคม 2559 โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ฉบับ ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ฉบับ สมุดเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา 1 ฉบับ(กรณีโอนเข้าธนาคาร) และขอให้มาแสดงการดำรงชีวิตอยู่ด้วยตนเอง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ข้อ 10
          หากผู้สูงอายุไม่มาแสดงการดำรงชีวิตอยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ จะดำเนินการตรวจสอบการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
                  

เขียนโดย   คุณ สุดารัตน์ อรัญนะภูมิ

วันที่ 19 ส.ค. 2559 เวลา 11.07 น. [ IP : 183.89.125.69 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)