หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กำหนดการแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม 0-5638-3084
 
 
โลกสื่อสารที่ชัดเจน
 

อบต.วัดไทรย์ มีเว็บแต่ทำไมไม่มีข่าวสารที่อัพเดตเลย เช่น กรณีวันที่ 11 พ.ค. ที่ผ่านมามีข่าวสารเร่งด่วนลงมาเกี่ยวกับการช่วยเหลือลูกบ้านเขตอบต.วัดไทรย์รอบสุดท้าย..ค่าช่อมแซมบ้าน แล้วเป็นแบบจำกัดช่วงเวลาด้วย 11-13 พ.ค. เท่านั้น ความทันสมัยของโลกสื่อสารอบต.วัดไทรย์ก็น่าที่จะอัพเดตบ้าง ต้องให้คุ้มค่าด้วยข่าวสารกว่านี้หน่อย.....

เขียนโดย   คุณ ลูกบ้านอบต.วัดไทรย์

วันที่ 12 พ.ค. 2555 เวลา 09.20 น. [ IP : 180.183.60.254 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)