หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
 
ส่วนตำบลวัดไทรย์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

วิสัยทัศน์ อบต.วัดไทรย์
''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ การเมืองการบริหารโปร่งใส
ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา การสาธารณสุข ก้าวไกล
คมนาคมขนส่งทั่วถึงฉับไว ชุมชนห่างไกลยาเสพติด
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจรรยา ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรก้าวหน้า
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดไทรย์

วัดบางม่วง

วัดวังหิน

วัดทรายงาม

การเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
1
2
3
4
5
กรมบัญชีกลาง เป็นผู้ดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ที่รับเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้กับผู้รับเบี้ยโดยตรง ภายในวันที่ 10 ของเดือน เร่ิมเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
 
 
อบต.เนินขี้เหล็ก goldenslot คาสิโนออนไลน์ หวยออนไลน์ สล็อตออนไลน์   1 0 21 ก.พ. 2563
อบต.บางตาหงาย หาเงินที่บ้านได้ง่ายๆ ด้วย Goldenslot   5 0 20 ก.พ. 2563
อบต.แม่เปิน หาเงินที่บ้านได้ง่ายๆ ด้วย Goldenslot   8 0 20 ก.พ. 2563
อบต.เนินขี้เหล็ก หาเงินที่บ้านได้ง่ายๆ ด้วย Goldenslot   2 0 20 ก.พ. 2563
ทม.ชุมแสง เว็บไซต์ lottovip * * * กหนึ่งตัวช่วยสร้างความมั่งมี   1 0 20 ก.พ. 2563
อบต.วังบ่อ หาเงินที่บ้านได้ง่ายๆ ด้วย Goldenslot   1 0 19 ก.พ. 2563
อบต.วังบ่อ หาเงินที่บ้านได้ง่ายๆ ด้วย Goldenslot   0 0 19 ก.พ. 2563
อบต.ฆะมัง หาเงินที่บ้านได้ง่ายๆ ด้วย Goldenslot   3 0 19 ก.พ. 2563
อบต.วังซ่าน หาเงินที่บ้านได้ง่ายๆ ด้วย Goldenslot   1 0 19 ก.พ. 2563
ทม.ชุมแสง สมัคร lottovip กับความสนุกสนานครบรสที่ผลักไม่อยู่   1 0 19 ก.พ. 2563
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 375